Bất chấp nguy hiểm, nhiều sản phụ lựa chọn sinh con theo ý mình

Bác sĩ Nhi khuyên các sản phụ khi chọn dịch vụ sinh thì hãy đặt sự an toàn của mẹ và bé lên hàng đầu - Ảnh: D.T
Bác sĩ Nhi khuyên các sản phụ khi chọn dịch vụ sinh thì hãy đặt sự an toàn của mẹ và bé lên hàng đầu - Ảnh: D.T
Bác sĩ Nhi khuyên các sản phụ khi chọn dịch vụ sinh thì hãy đặt sự an toàn của mẹ và bé lên hàng đầu - Ảnh: D.T
Lên top