Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất an với tình trạng trộm cắp trong bệnh viện

Móc túi ra tay trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.
Móc túi ra tay trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.