Bạo lực thanh thiếu niên bắt nguồn từ... gia đình

Gia đình, nhà trường, xã hội cần quan tâm, giáo dục, yêu thương trẻ chính là tạo nhân cách  tốt khi trưởng thành (ảnh Internet).
Gia đình, nhà trường, xã hội cần quan tâm, giáo dục, yêu thương trẻ chính là tạo nhân cách tốt khi trưởng thành (ảnh Internet).
Gia đình, nhà trường, xã hội cần quan tâm, giáo dục, yêu thương trẻ chính là tạo nhân cách tốt khi trưởng thành (ảnh Internet).
Lên top