Bao giờ chấm dứt cảnh tự trị bệnh rồi rước hoạ?

Bệnh nhân chữa bệnh bằng truyền miệng cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Bệnh nhân chữa bệnh bằng truyền miệng cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.