Báo động tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà

Tàu cá không số hiệu đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà. Ảnh: LPC
Tàu cá không số hiệu đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà. Ảnh: LPC
Tàu cá không số hiệu đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà. Ảnh: LPC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM