Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Báo động tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà

Tàu cá không số hiệu đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà. Ảnh: LPC
Tàu cá không số hiệu đánh bắt cá bằng thuốc nổ tại Sơn Trà. Ảnh: LPC