Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Báo động ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông

Người dân ra đường dù đã bịt khẩu trang nhưng vẫn không tránh khỏi ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông xả ra.
Người dân ra đường dù đã bịt khẩu trang nhưng vẫn không tránh khỏi ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông xả ra.