Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bản án dành cho gã đàn ông hại đời bé gái hàng xóm