Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bản án cho gã đàn ông "điên vì tình"