BỮA ĂN GIỮA CA CỦA CÔNG NHÂN

Bài 1: Ngại xây dựng bếp ăn vì tốn kém

Công nhân Cty CP APT- KCN Tân Tạo an tâm về chất lượng bữa ăn giữa ca.
Công nhân Cty CP APT- KCN Tân Tạo an tâm về chất lượng bữa ăn giữa ca.