Ký sự pháp đình:

Bắc thang lên hỏi ông trời...

Liệu hai người có quan hệ tình cảm như vợ chồng thì có đòi được tiền không? - Ảnh: D.T
Liệu hai người có quan hệ tình cảm như vợ chồng thì có đòi được tiền không? - Ảnh: D.T