Ăn mặc lố lăng vì thiếu hiểu biết?

Màn lột đồ gây tranh cãi của Tiêu Châu Như Quỳnh.
Màn lột đồ gây tranh cãi của Tiêu Châu Như Quỳnh.