Ai phải chịu trách nhiệm về nạn “cát tặc” sông Gianh?

Một điểm tập kết cát sạn trái phép trên QL12A đoạn qua xã Cảnh Hóa. Ảnh: Lê Phi Long
Một điểm tập kết cát sạn trái phép trên QL12A đoạn qua xã Cảnh Hóa. Ảnh: Lê Phi Long