Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ai có quyền đuổi việc công nhân?