Agribank ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 5 tỉ đồng

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã thay mặt ngành Ngân hàng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 10 tỷ đồng, trong đó Agribank đóng góp 5 tỉ đồng
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã thay mặt ngành Ngân hàng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 10 tỷ đồng, trong đó Agribank đóng góp 5 tỉ đồng