Á hậu Thúy Hằng cùng danh ca Khánh Ly làm từ thiện

Á hậu Thúy Hằng cùng danh ca Khánh Ly làm từ thiện.
Á hậu Thúy Hằng cùng danh ca Khánh Ly làm từ thiện.