60 tuổi vẫn miệt mài với “giấc mơ bay”

Kỹ sư Bùi Hiển đang hiện đại hóa chiếc trực thăng mang tên mình, chuẩn bị bay thử trong thời gian sắp tới. Ảnh: Trường Sơn
Kỹ sư Bùi Hiển đang hiện đại hóa chiếc trực thăng mang tên mình, chuẩn bị bay thử trong thời gian sắp tới. Ảnh: Trường Sơn
Kỹ sư Bùi Hiển đang hiện đại hóa chiếc trực thăng mang tên mình, chuẩn bị bay thử trong thời gian sắp tới. Ảnh: Trường Sơn