52% người lao động muốn dùng ứng dụng di động để tìm việc

Người lao động muốn dùng ứng dụng di động để tìm việc (Ảnh minh họa)- Ảnh: L.T
Người lao động muốn dùng ứng dụng di động để tìm việc (Ảnh minh họa)- Ảnh: L.T
Người lao động muốn dùng ứng dụng di động để tìm việc (Ảnh minh họa)- Ảnh: L.T
Lên top