5 năm chung sống và 50.000 đồng còn sót lại

Pháp luật không thừa nhận việc chung sống mà không đăng ký kết hôn là vợ chồng. Ảnh ST
Pháp luật không thừa nhận việc chung sống mà không đăng ký kết hôn là vợ chồng. Ảnh ST