Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

14 năm sau ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Thị Diệp và GS Lê Thế Trung sau ca ghép gan thành công.
Nguyễn Thị Diệp và GS Lê Thế Trung sau ca ghép gan thành công.