14 năm sau ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Thị Diệp và GS Lê Thế Trung sau ca ghép gan thành công.
Nguyễn Thị Diệp và GS Lê Thế Trung sau ca ghép gan thành công.
Nguyễn Thị Diệp và GS Lê Thế Trung sau ca ghép gan thành công.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top