10 triệu đồng và một mạng người

Cho vay nặng lãi có thể bị phạt tù đến 3 năm. Ảnh minh họa
Cho vay nặng lãi có thể bị phạt tù đến 3 năm. Ảnh minh họa