Zoom và chông gai sau chặng đường hoa hồng

Zoom đang dính vi phạm quyền riêng tư và lỗi bảo mật gây ra lo ngại cho người dùng (ảnh cắt từ video của Zoom).
Zoom đang dính vi phạm quyền riêng tư và lỗi bảo mật gây ra lo ngại cho người dùng (ảnh cắt từ video của Zoom).
Zoom đang dính vi phạm quyền riêng tư và lỗi bảo mật gây ra lo ngại cho người dùng (ảnh cắt từ video của Zoom).
Lên top