Yên Bái - khi đàn cá tầm nuốt các cánh rừng

Ảnh phá tan rừng pơ mu cổ thụ và các loài gỗ quý ở Yên Bái mà PV LĐ từng chứng kiến trong những năm qua.
Ảnh phá tan rừng pơ mu cổ thụ và các loài gỗ quý ở Yên Bái mà PV LĐ từng chứng kiến trong những năm qua.