Xứng danh con nhà tông tranh dân gian Đông Hồ

Nghệ nhân Trần Thị Tố Tâm in tranh.
Nghệ nhân Trần Thị Tố Tâm in tranh.
Nghệ nhân Trần Thị Tố Tâm in tranh.
Lên top