Xứ Lắk - những chuyện về thủy quái, voi và phụ nữ có râu

Bức ảnh một người phụ nữ M'nông có râu (bên phải) đang được treo tại biệt điện Bảo Đại ở hồ Lắk. Ảnh: T.L
Bức ảnh một người phụ nữ M'nông có râu (bên phải) đang được treo tại biệt điện Bảo Đại ở hồ Lắk. Ảnh: T.L
Bức ảnh một người phụ nữ M'nông có râu (bên phải) đang được treo tại biệt điện Bảo Đại ở hồ Lắk. Ảnh: T.L
Lên top