Xem công nhân Việt Nam làm đường đua Công thức 1

Phần đường đua cải tạo (khu vực đường Lê Quang Đạo) dự kiến cuối tháng 12.2019, đầu tháng 1.2020 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục cố định.
Phần đường đua cải tạo (khu vực đường Lê Quang Đạo) dự kiến cuối tháng 12.2019, đầu tháng 1.2020 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục cố định.
Phần đường đua cải tạo (khu vực đường Lê Quang Đạo) dự kiến cuối tháng 12.2019, đầu tháng 1.2020 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục cố định.
Lên top