Điểm nhấn trong tuần

Xây dựng nông thôn mới: Hãy đặt người dân vào vị trí trung tâm

Cách thức thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân ở nhiều thôn bản đã đóng góp công sức làm nên những đường bê tông giao thông nông thôn như thế này. Trong ảnh: Con đường bê tông dài hàng km ở thôn Tùng Vài Phìn (xã Tùng Vài,
Cách thức thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân ở nhiều thôn bản đã đóng góp công sức làm nên những đường bê tông giao thông nông thôn như thế này. Trong ảnh: Con đường bê tông dài hàng km ở thôn Tùng Vài Phìn (xã Tùng Vài,