Xây dựng đời sống văn hóa cần linh hoạt

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín (Hà Nội) trong Lễ gắn biển công trình "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Cụm Công nghiệp Văn Tự". Ảnh: Hải Anh
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín (Hà Nội) trong Lễ gắn biển công trình "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Cụm Công nghiệp Văn Tự". Ảnh: Hải Anh
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín (Hà Nội) trong Lễ gắn biển công trình "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Cụm Công nghiệp Văn Tự". Ảnh: Hải Anh
Lên top