Xác định DNA tê giác để điều tra tội phạm

Tê giác Nam Phi trước nguy cơ bị tuyệt chủng bởi nạn săn bắn trái phép.
Tê giác Nam Phi trước nguy cơ bị tuyệt chủng bởi nạn săn bắn trái phép.
Tê giác Nam Phi trước nguy cơ bị tuyệt chủng bởi nạn săn bắn trái phép.
Lên top