Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Xã hội dân chủ đã trao cho báo chí một quyền lực-là tiếng nói của dân

Lên top