World Cup 2018: Nhật ký người hâm mộ

Cú bay người đẩy bóng của thủ thành Hannes Halldorsson (Iceland) trước cú sút của Lionel Messi (Argentina)
Cú bay người đẩy bóng của thủ thành Hannes Halldorsson (Iceland) trước cú sút của Lionel Messi (Argentina)
Cú bay người đẩy bóng của thủ thành Hannes Halldorsson (Iceland) trước cú sút của Lionel Messi (Argentina)
Lên top