Cuộc đời qua ảnh

Wat Phou - ngôi đền di sản thế giới

Một phần đền Wat Phou đang được trùng tu vì hư hại theo thời gian.
Một phần đền Wat Phou đang được trùng tu vì hư hại theo thời gian.