Vương tế Philip - chỗ dựa của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (hàng trước), Hoàng tử Philip - Công tước xứ Edinburgh (hàng trước, ngoài cùng bên phải) cùng các con vào ngày 18.11.2007. Ảnh: AFP
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (hàng trước), Hoàng tử Philip - Công tước xứ Edinburgh (hàng trước, ngoài cùng bên phải) cùng các con vào ngày 18.11.2007. Ảnh: AFP
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (hàng trước), Hoàng tử Philip - Công tước xứ Edinburgh (hàng trước, ngoài cùng bên phải) cùng các con vào ngày 18.11.2007. Ảnh: AFP
Lên top