“Vùng du lịch” miền Trung bắt tay với 2 ông lớn Hà Nội, TPHCM

“Vùng du lịch” miền Trung bắt tay với 2 ông lớn Hà Nội, TPHCM. Ảnh: Thuỳ Trang
“Vùng du lịch” miền Trung bắt tay với 2 ông lớn Hà Nội, TPHCM. Ảnh: Thuỳ Trang
“Vùng du lịch” miền Trung bắt tay với 2 ông lớn Hà Nội, TPHCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top