Vùng cao quyến rũ mắt ảnh

Tác phẩm “Phía sau ánh hào quang của cô gái Nùng (số 2)" của Lê Hồng Đức (Tuyên Quang) đoạt huy chương Vàng xứng đáng với ý tứ mạch lạc, bố cục mạnh.
Tác phẩm “Phía sau ánh hào quang của cô gái Nùng (số 2)" của Lê Hồng Đức (Tuyên Quang) đoạt huy chương Vàng xứng đáng với ý tứ mạch lạc, bố cục mạnh.
Tác phẩm “Phía sau ánh hào quang của cô gái Nùng (số 2)" của Lê Hồng Đức (Tuyên Quang) đoạt huy chương Vàng xứng đáng với ý tứ mạch lạc, bố cục mạnh.
Lên top