Vui năm Sửu họa tranh Trâu

Tác phẩm “Nhịp điệu của những cặp sừng”, chất liệu sơn dầu, kích thước 140x120, sáng tác năm 2011. Ảnh: Thế Anh
Tác phẩm “Nhịp điệu của những cặp sừng”, chất liệu sơn dầu, kích thước 140x120, sáng tác năm 2011. Ảnh: Thế Anh
Tác phẩm “Nhịp điệu của những cặp sừng”, chất liệu sơn dầu, kích thước 140x120, sáng tác năm 2011. Ảnh: Thế Anh
Lên top