Vua Minh Mạng dưới nhãn quan của Marcel Gaultier

“Ý định của tôi lúc viết cuốn sách này không phải là để thực hiện một biện hộ cố chấp và khiên cưỡng cho vua Minh Mạng. Tôi đã theo đuổi - và có thể không đạt đến được - mục đích phục hồi trong tâm trí người Pháp danh dự của vị quân vương lẽ ra không trị vì này, của thi nhân mang lý tưởng xung khắc dữ dội với những ràng buộc khắt khe mà tâm hồn hòa dịu của ông thì chối bỏ, thế nhưng đã biết khuất phục với tấm lòng nhẫn nhịn đáng trọng, thanh cao... Trong một xã hội mới, Minh Mạng vẫn là con người của thế giới cũ. Không thể hiểu được tính cách của vị vua này nếu trước hết ta không đặt ông vào bối cảnh quen thuộc, trong thời đại và trong thế kỷ của ông. Minh Mạng không để lại trong lịch sử một bí ẩn nào cả, ông chỉ đã và vẫn chưa được đánh giá đúng! Mong rằng cuốn sách này, bằng việc vén lên tấm màn của quên lãng, có thể trả lại vị trí xứng đáng cho ông trong kho biên niên sử của nước nhà. Tôi xin tặng công trình này cho những người bạn An Nam của tôi và cho tất cả những ai đã học yêu mến vùng đất xa xôi, nơi số phận của họ đã gắn bó này” - Marcel Gaultier. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
“Ý định của tôi lúc viết cuốn sách này không phải là để thực hiện một biện hộ cố chấp và khiên cưỡng cho vua Minh Mạng. Tôi đã theo đuổi - và có thể không đạt đến được - mục đích phục hồi trong tâm trí người Pháp danh dự của vị quân vương lẽ ra không trị vì này, của thi nhân mang lý tưởng xung khắc dữ dội với những ràng buộc khắt khe mà tâm hồn hòa dịu của ông thì chối bỏ, thế nhưng đã biết khuất phục với tấm lòng nhẫn nhịn đáng trọng, thanh cao... Trong một xã hội mới, Minh Mạng vẫn là con người của thế giới cũ. Không thể hiểu được tính cách của vị vua này nếu trước hết ta không đặt ông vào bối cảnh quen thuộc, trong thời đại và trong thế kỷ của ông. Minh Mạng không để lại trong lịch sử một bí ẩn nào cả, ông chỉ đã và vẫn chưa được đánh giá đúng! Mong rằng cuốn sách này, bằng việc vén lên tấm màn của quên lãng, có thể trả lại vị trí xứng đáng cho ông trong kho biên niên sử của nước nhà. Tôi xin tặng công trình này cho những người bạn An Nam của tôi và cho tất cả những ai đã học yêu mến vùng đất xa xôi, nơi số phận của họ đã gắn bó này” - Marcel Gaultier. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
“Ý định của tôi lúc viết cuốn sách này không phải là để thực hiện một biện hộ cố chấp và khiên cưỡng cho vua Minh Mạng. Tôi đã theo đuổi - và có thể không đạt đến được - mục đích phục hồi trong tâm trí người Pháp danh dự của vị quân vương lẽ ra không trị vì này, của thi nhân mang lý tưởng xung khắc dữ dội với những ràng buộc khắt khe mà tâm hồn hòa dịu của ông thì chối bỏ, thế nhưng đã biết khuất phục với tấm lòng nhẫn nhịn đáng trọng, thanh cao... Trong một xã hội mới, Minh Mạng vẫn là con người của thế giới cũ. Không thể hiểu được tính cách của vị vua này nếu trước hết ta không đặt ông vào bối cảnh quen thuộc, trong thời đại và trong thế kỷ của ông. Minh Mạng không để lại trong lịch sử một bí ẩn nào cả, ông chỉ đã và vẫn chưa được đánh giá đúng! Mong rằng cuốn sách này, bằng việc vén lên tấm màn của quên lãng, có thể trả lại vị trí xứng đáng cho ông trong kho biên niên sử của nước nhà. Tôi xin tặng công trình này cho những người bạn An Nam của tôi và cho tất cả những ai đã học yêu mến vùng đất xa xôi, nơi số phận của họ đã gắn bó này” - Marcel Gaultier. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Lên top