Vọng tưởng Đại doãn Kinh sư Nguyễn Trung Ngạn

Đền Hương Tượng thờ Nguyễn Trung Ngạn.
Đền Hương Tượng thờ Nguyễn Trung Ngạn.
Đền Hương Tượng thờ Nguyễn Trung Ngạn.
Lên top