Vọng tưởng Đại doãn Kinh sư Nguyễn Trung Ngạn

Đền Hương Tượng thờ Nguyễn Trung Ngạn.
Đền Hương Tượng thờ Nguyễn Trung Ngạn.
Đền Hương Tượng thờ Nguyễn Trung Ngạn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top