Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn chương

Võng dưới tàn cây

Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.
Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.