Vốn cho thực hiện Quy hoạch Điện VIII: Khó khả thi?

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII nêu ra vẫn đặt nặng về phát triển nhiệt điện than. Ảnh minh họa của EVN
Dự thảo Quy hoạch Điện VIII nêu ra vẫn đặt nặng về phát triển nhiệt điện than. Ảnh minh họa của EVN
Dự thảo Quy hoạch Điện VIII nêu ra vẫn đặt nặng về phát triển nhiệt điện than. Ảnh minh họa của EVN
Lên top