Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Voi trong đời sống người Tây Nguyên

Nài voi Y Vinh đang cưỡi voi đực Y Khăm Sen.
Nài voi Y Vinh đang cưỡi voi đực Y Khăm Sen.