Võ sư Tấn Vương - người “viết” văn trong võ

Võ sư, nhà thơ Đỗ Tuấn Vương, 
Trưởng môn phái Thiếu lâm Tây Sơn. Ảnh: T.V
Võ sư, nhà thơ Đỗ Tuấn Vương, Trưởng môn phái Thiếu lâm Tây Sơn. Ảnh: T.V