Vợ bộ đội Trường Sa

Cô Tâm (ngoài cùng bên phải) cùng ban giám hiệu và học sinh Hải Đăng.
Cô Tâm (ngoài cùng bên phải) cùng ban giám hiệu và học sinh Hải Đăng.
Cô Tâm (ngoài cùng bên phải) cùng ban giám hiệu và học sinh Hải Đăng.
Lên top