Vĩnh biệt Geetesh Sharma kính mến!

Bên tượng Bác tại Kolkata - Ấn Độ. Nhà văn Di Li (thứ ba từ trái sang), Tiến sĩ - nhà văn Geetesh Sharma (thứ tư từ trái sang). Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19. DiLi cung cấp
Bên tượng Bác tại Kolkata - Ấn Độ. Nhà văn Di Li (thứ ba từ trái sang), Tiến sĩ - nhà văn Geetesh Sharma (thứ tư từ trái sang). Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19. DiLi cung cấp
Bên tượng Bác tại Kolkata - Ấn Độ. Nhà văn Di Li (thứ ba từ trái sang), Tiến sĩ - nhà văn Geetesh Sharma (thứ tư từ trái sang). Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19. DiLi cung cấp
Lên top