Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan:

Việt Nam sẽ trở thành đầu tàu phát triển của Đông Nam Á

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.
Lên top