Việt Nam sẽ làm chủ công nghệ 30 loại Vaccine

Phấn đấu bảo đảm 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Ảnh: LĐ
Phấn đấu bảo đảm 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Ảnh: LĐ
Phấn đấu bảo đảm 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Ảnh: LĐ
Lên top