Việt Nam ở đâu trong bản đồ cường quốc tương lai?

Cầu Nhật Tân - Hà Nội, một câu chuyện tiêu biểu liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản. Ảnh: Hải Nguyễn - Tuấn Anh
Cầu Nhật Tân - Hà Nội, một câu chuyện tiêu biểu liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản. Ảnh: Hải Nguyễn - Tuấn Anh
Cầu Nhật Tân - Hà Nội, một câu chuyện tiêu biểu liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản. Ảnh: Hải Nguyễn - Tuấn Anh
Lên top