ĐẠI SỨ THỔ NHĨ KỲ HALDUN TEKNECI:

Việt Nam luôn đứng đầu trong danh sách những nơi tôi muốn được bổ nhiệm

Đại sứ Haldun Tekneci. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại sứ Haldun Tekneci. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại sứ Haldun Tekneci. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top