Chuyên gia nông nghiệp cấp cao Đặng Kim Sơn:

“Việt Nam hoàn toàn có lợi thế để xây dựng một nền kinh tế sinh học”

TS Đặng Kim Sơn. Ảnh: NVCC
TS Đặng Kim Sơn. Ảnh: NVCC
TS Đặng Kim Sơn. Ảnh: NVCC
Lên top