Việt Nam được xếp vào nhóm “các quốc gia phát triển con người cao"

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 27.1. Ảnh Phạm Cường
Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 27.1. Ảnh Phạm Cường
Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 27.1. Ảnh Phạm Cường
Lên top