Việt Nam - Dấu ấn kỷ lục về chỉ số Đổi mới sáng tạo năm 2017

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV